Järjestön esittely

 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) on STEA:n  tuella toimiva järjestö, joka järjestää ja kehittää tuettuja lomia sekä tarjoaa mahdollisuuden toimia vapaaehtoistyössä.

Sosiaalista lomatoimintaa toteuttaa Suomessa yhteensä viisi lomajärjestöä. Tuetut lomat on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta lomailla. MTLH:n lomat ovat ryhmämuotoisia ja ne sisältävät ennalta suunniteltua ohjelmaa, jossa huomioidaan osallistujien tarpeet, toimintakyky ja muut erityispiirteet. Lomien tavoitteena on tukea lomalaista itsenäisessä selviytymisessä elämän eri tilanteissa ja vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Lomaa voivat hakea eri-ikäiset Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Kaksi kolmasosaa MTLH:n lomista järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa.

Maaseudun tukihenkilöverkko tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön tukihenkilötoiminnan muodossa. Tukihenkilöverkossa toimii joukko koulutettuja ja maaseudun olosuhteet tuntevia vapaaehtoisia tukihenkilöitä.

 

Lataa tästä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n vuosikirja 2018